1. Prijava na razpis za prireditev Oživela ulica (v nadaljevanju prireditev) je možna preko spletne prijavnice na spletni strani najkasneje do 31. 7. 2019.
 2. Z izpolnitvijo prijavnice ponudnik priznava in sprejema pogoje sodelovanja na prireditvi.
 3. Prijava je potrjena s plačilom kotizacije in podpisa pogodbe do roka, ki ga boste prejeli v navodilih na podanem elektronskem naslovu ob prijavi.
 4. Po uspešni prijavi vam bo organizator poslala navodila in informacije glede plačila ter podpisa pogodbe o sodelovanju.
 5. Podpis pogodb o sodelovanju in plačilo bodo potekala na info točki v terminih, ki jih boste prejeli v navodilih po zaključenem razpisu za stojnice.
 6. O postavitvi razstavnega prostora oz. stojnice prijavljenemu ponudniku odloča organizator prireditve.
 7. Vsak ponudnik je dolžan s sabo prinesti osvetlitev za stojnico (150W ali manj).
 8. Organizator zagotovi vsakemu sodelujočemu električno napeljavo v bližini stojnice, ponudnik pa je dolžan zagotoviti električni podaljšek.
 9. Ponudnik je dolžan zagotoviti prisotnost na stojnici oz. prireditvenem prostoru ves čas prireditve, od začetka do konca.
 10. Ob zaključeni prireditvi je sodelujoči dolžan pospraviti in počistiti svoj predstavitveni prostor.
 11. Ponudnik mora s stojnico ravnati kot dober gospodar (poskrbeti mora, da stojnice ne poškoduje, skrbeti za red in čistočo na stojnici ter v njeni neposredni bližini).
 12. Organizator ne odgovarja za nastalo škodo na izdelkih sodelujočega ponudnika ali krajo izdelkov oz. morebitnih kazni, ki bi jih ponudnik prejel s sodelovanjem na prireditvi (npr. neizstavljanje računov, pomanjkanje neustreznih dovoljenj).
 13. Na prireditvi je možna prodaja. Ponudniki, ki bodo na prireditvi prodajali svoje izdelke, prevzemajo odgovornost za računovodsko ustreznost prodaje in zagotavljajo, da bodo prodajali v skladu z računovodskimi pravili. V času prireditve se bo preverjalo ustreznost ravnanja posameznega ponudnika. V kolikor se posamezen ponudnik ne bo držal pravil sodelovanja, ga bomo prosili, da prireditve zapusti, posledično ne bo upravičen do vračila kotizacije.
 14. Ponudnik je dolžan da deluje v skladu z pravili in zakoni. To pomeni da ob prodaji hrane ali pijače poskrbi za ustrezne označbe za prehranske alergene. Prav tako ponudnik ob zbiranju prostovoljnih prispevkov more imeti urejeno dovoljenje in prijavljeno na upravni enoti.
 15. Organizator ne odgovarja za kazni, ki jih prejmejo ponudniki s strani pristojnih organov v nobenem primeru, zato morajo ponudniki na stojnicah razpolagati z vsemi ustreznimi in veljavnimi dovoljenji za opravljanje prodaje in drugih vsebin v okviru najete stojnice.
 16. Če prireditev odpade zaradi višje sile, organizator povrne ponudniku vplačano kotizacijo za sodelovanje.